PODACI KORAL DOO

PODACI 

Poslovno ime: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU KORAL PANČEVO
Skraćeno poslovno ime: DOO KORAL PANCEVO

Pravna forma: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Adresa: Karadjordjeva 26, 26000 Pančevo (sedište), Bavaništanski put 435 (ogranak), 26000, Pančevo, Srbija

Delatnost i šifra delatnosti: Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo

Matični broj: 08642575
PIB: 101863844

Web adresa: www.koral.rs/
Kontakt telefon: 013/335540, 013/335541, 013/331242
Kontakt email: office@koral.rs

PDV broj: 122860501