Reklamacije

Koral d.o.o. Pančevo odgovara za stvarne fabričke greške kupljenih proizvoda u kupovini proizvoda na daljinu. Ukoliko kupac ima bilo kakav prigovor shodno Zakonu o zaštiti potrošača molimo da nas obavestite na e-mail adresu: [email protected]

Ukoliko odmah po prijemu robe utvrdite da ste robu dobili greškom ili da Vam je dostavljen pogrešan proizvod (na osnovu izgleda, šifre ili proizvod želite da zamenite za drugi), molimo Vas da takvu probu ne otvarate i da ne cepate sigurnosnu nalepnicu, jer samo robu u neoštećenom pakovanju možete bezuslovno odmah zameniti ili vratiti. Reklamaciju prijavite online ili putem telefona 013/335540, 013/335541

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke robe koje prodaje u vidu kupovine na daljinu shodno pozitivnim propisima posebno Zakonu o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača Republike Srbije. Minimalna garancija na svakom proizvodu je 2 godine od početka važenja garancije, ili više ukoliko je proizvođač tako odredio.

Potrošač mora u reklamaciji detaljno opisati nesaobraznost i omogućiti prodavcu da izjavljenu nesaobraznost razmotri.

Molimo da kupac ispuni obrazac za reklamaciju kojeg možete naći OVDE popunjenog pošaljite na adresu [email protected] zajedno sa maloprodajnim računom kako biste ušli u proceduru rešavanja. Poželjno je i da reklamacija poslata elektronskim putem sadrži i fotografije spornog proizvoda.
Po prijemu reklamacije potrošača, Koral d.o.o. će vas, u roku 8 dana, obavestiti o statusu reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijema odluke o načinu rešavanja. U tom roku ćete dobiti odgovor kako se reklamacija rešava i bićete obavešteni u kom roku je moguće rešiti reklamaciju što zavisi od kvara proizvoda i od svih uslova. O svakom produženom roku za rešavanje reklamacije ćete biti obavešteni.

Koral d.o.o. ne prihvata odgovornost i ne priznaje reklamaciju za proizvode kada nisu ispoštovane prethodno navedene instrukcije. Pre upotrebe uređaja obavezno pročitajte priložena uputstva i opšte uslove garancije. Pridržavajte se opštih bezbednosnih uslova korišćenja proizvoda i nemojte koristiti proizvod nenamenski. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o upotrebi ili montaži proizvoda, ili nakon početka korišćenja proizvoda utvrdite neispravnosti u radu, molimo Vas da kontaktirate ovlašćeni servis naveden na garantnom listu i zatražite informacije ili instrukcije za reklamaciju proizvoda.

Dostupnost rezervnih delova i servisa za tehničku robu posle prestanka proizvodnje i uvoza robe iznosi 2 godine.

Sve reklamacije na proizvode koje su poslate elektronski ili pisanim putem, biće rešene u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u zakonski predviđenim okvirima. Koral d.o.o. nema uvid u reklamacije za proizvode poslate ovlašćenim servisima. Ovlašćeni servisi poseduju sopstvena pravila navedena na garantnom listu.
Kao prodavac, dužni smo da potrošaču izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
Reklamacije koje se šalju kurirskom službom moraju biti propisno zapakovane, adresa na koju šaljete- Koral d.o.o. Bavaništanski put 435, 26000, Pančevo, Srbija.

Preuzimanja:

REKLAMACIONI ZAPISNIK